3 jan. 2017

Utdelningar - har jag några?

Jag har tidigare regelbundet nämnt att det är utdelningarna jag vill åt med mitt investerande, att ett av mina mål är att ha en stadig passiv inkomst. Men jag har idag lagt märkte på att jag inte skrivit något om hur jag ligger till idag, vad utdelningen för 2016 blev, vad utdelningen förväntas bli i år eller vad målet är för året.

Detta har att göra med att jag fortfarande ser min portfölj som under uppbyggnad. Idag är inte det största fokuset utdelningarna, utan att diversifiera min portfölj med stora starka (finansiellt) bolag. Jag tar fortfarande hänsyn till bolagens direktavkastning och det är självklart en faktor när jag väljer vad för bolag jag ska köpa.

Med det sagt känner jag fortfarande att det skulle motivera mig att se vad utdelningen ligger på idag om bolagen bibehåller förra årets utdelningar och har därför bestämt mig för att sammanställa denna informationen. Har bolagen presenterat vad detta års utdelning kommer att vara kommer jag att räkna på den summan, annars blir det förra årets för att göra en försiktig kalkyl. Det skulle inte vara roligt att minska den förväntade utdelningen.

Samtidigt är tanken att under året fördubbla portföljvärdet med egna insättningar, förhoppningsvis kommer värdeutvecklingen även hjälpa till. Detta gör att den förväntade utdelningen kommer att öka allt eftersom.

Det jag har klart är utdelningarna jag har fått sedan jag påbörjade mitt sparande. Dessa utdelningar ser ut på följande vis.

2013: På hösten påbörjades mitt sparande men hade dessvärre inga bolag som delade ut.
2014: 1 874,75 SEK
2015: 6 538,37 SEK
2016: 3 994,28 SEK

Minskningen mellan 2015 och 2016 har med att jag sålde av stora delar av min portfölj samtidigt som Tele2 hade en extra utdelning under 2015. För att även sätta en motiverande mål för året så satsar jag på 10 000 SEK för helåret.

1 jan. 2017

Tajma marknaden

Som många andra har man gång på gång läst om hur vissa försöker tajma marknaden, tajma en uppgång eller nedgång. Jag känner att jag behöver skriva av mig om ämnet och hur jag gör och står i det hela.

När jag började investera på börsen trodde jag att man skulle tajma marknaden, det var det jag hade hört. Köp när kursen är låg och sälj när den står högt. Upprepa. Detta var något jag försökte mig på men med väldigt små summor, problemet var att jag inte alls visste när kursen var låg eller när den stod högt. Tittade man på bolagens historik så kunde man dra känslomässiga slutsatser om att kursen antingen har lyfta som en raket och en rekyl bör komma. Men jag märkte snabbt att det inte alls var så det gick till.

Samtidigt såg jag "billiga" bolag, bolag som hade stått högt i kurs och hade en nedåtgående trend, jag försökte då att fånga den fallande kniven i hopp om att det snart skulle vända. I denna stund känns det bra att återigen tänka på att "Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning." Detta tog mig tid att förstå.

Så hur gör jag? Jag köper, åtminstone är det tanken, jag fyller på i de bolag jag känner mig trygg i. Jag försöker idag att inte sälja, självklart har jag varit tvungen att omallokera när något oförutsett skett, när marknaden nåtts av nyheter. Mina köp i H&M är ett bra exempel på hur jag gör.


Mitt första köp var nära ATH, sedan dess har jag haft regelbundna köp. Mina sälj var under den perioden jag sålde av en större del av portföljen. Jag har inte haft några köp då H&M fortfarande har en stor del i min portfölj och fokus har legat på att vikta upp andra innehav.